Verein der Gemeinden des Bezirkes Liberec - Solk

                     Sdružení obcí Libereckého kraje

 

 

Sdružení obcí Libereckého kraje bylo založeno počátkem roku 1996 pod názvem „Severovýchodní regionální sdružení měst a obcí“
se sídlem ve Smržovce. Postupně se členy sdružení stalo na 40 obcí a měst z okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec,
Semily a Děčín. Prvotními cíli sdružení byly zejména koordinace postupů a prosazování zájmů zakladatelů při privatizačních procesech,
zastupování zájmů zakladatelů vůči různým institucím, výměna názorů a zkušeností mezi představiteli obcí, různé jednorázové projekty
zaměřené na prezentaci obcí a regionu, pořádání konferencí a panelových diskusí na aktuální témata z činností měst a obcí.

V letech 2000 - 2001 procházelo sdružení obdobím hledání řešení přeměny. Přeměna byla zahájena na podzim roku 2001
a dokončena na Sněmu sdružení v červnu 2002. Došlo k přejmenování sdružení na Sdružení obcí Libereckého kraje - SOLK,
byly upraveny stanovy sdružení a nastaveny směry konkrétní přeměny s vytýčením nových cílů sdružení.

V prosinci 2002 byla uzavřena Dohoda o spolupráci mezi sdružením a Krajským úřadem Libereckého kraje.
V dubnu roku 2003 bylo přemístěno sídlo sdružení do Liberce a vytvořena Kancelář sdružení.
Na Sněmu sdružení v dubnu 2003 byly upraveny stanovy sdružení a byla zvolena nová Rada SOLK.

V současné době je členem sdružení více než 70 obcí a měst Libereckého kraje a Šluknovského výběžku,
ve kterých žije téměř 330 000 obyvatel, což je více než 76 % obyvatel Libereckého kraje.

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací.
Jejími řádnými členy mohou být všechny obce a města Libereckého kraje, Šluknovského výběžku, atd.

www.solk.cz                         

                              Landkreis Görlitz

                        Regiebetrieb Abfallwirtschaft

 

 

                          Landkreis

  

 

 

Připravuje zadání pro ostatní subdodavatele k zakázkám v oblasti likvidace odpadů a koordinuje smluvní management.
Režijní podniky realizují práci s veřejností, vedoucí k ekologickému odpadovému hospodářství v okrese Görlitz.

Ke službám, které režijní podnik poskytuje občanům, patří kromě jiného:

- poradenství v oblasti odpadového hospodářství, zpracování přihlášek,
odhlášek a změn v systému,
- informace a poradenství,
- organizace poskytování nádob na odpady – popelnice, nádoby na bioodpad, sklo,
- projektová práce s dětmi a mládeží,
- prodej pytlů na odpad.

www.aw-goerlitz.de

Kontakt:

Regiebetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Görlitz
Muskauer Straße 51, 02906 Niesky

Tel: (00 49) 3 5 88 26 17 02

Fax: (00 49) 3 5 88 26 17 50

E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Režijní podnik „Odpadové hospodářství“ je veřejně právní subjekt, pověřený Okresem Görlitz vybíráním a
správou poplatků za odpady.
(do 31.12.2012 pro zájmovou oblast Dolnoslezský Hornolužický okres,
od 01.01.2013 pro celý okres Görlitz)