Společně proti černým skládkám a pro čistý příhraniční region

Okres Görlitz a Sdružení obcí Libereckého kraje realizují v období 2011-2013 společný
přeshraniční informační a vzdělávací projekt.

U českého lead partnera je hlavní aktivitou optimalizace odpadového hospodářství v 
modelových obcích Euroregionu Nisa. K dalším aktivitám patří venkovní informační akce,
ekovýchovné programy v MŠ i vzájemná výměna informací a zkušeností, které povedou k
dlouhodobé a udržitelné minimalizaci vzniku odpadů a podpoře recyklace.

Na německé straně je hlavním cílem ekologická výchova v předškolních a školních zařízeních,
stejně jako předávání informací k tématu minimalizace vzniku odpadu, třídění a recyklace.
Hlavní cílovou skupinou jsou děti a mládež, kterým se má přiblížit ekologické chování
a zvýšit ekologické povědomí.

V mateřských a základních školách okresu Görlitz realizuje např. Centrum ochrany přírody
Žitavské hory loutkové divadlo a poskytuje tématické omalovánky, které byly zpracovány ve
spolupráci s českým partnerem.

Pro žáky základních škol budou připraveny pracovní listy,
děti se mohou také zúčastnit soutěže „Kreativní recyklace“.

Pro dospělé obyvatelstvo jsou v rámci záměru vydávány publikace,
které přiblíží ekologické chování směrem k odpadům, předcházení jejich vzniku i recyklace.
V konečném důsledku je tedy projekt zaměřen na celou rodinu.

 

Během sběrových akcí, organizovaných v rámci projektu, pod názvem „Čistý příhraniční region“ mají být odstraněny černé skládky v lesích a podél řek. Akce přispějí k tomu, že bude náš společný region atraktivnější i bezpečnější. Odpad totiž nepřekáží jen člověku, ale představuje nebezpečí i pro rostliny a živočichy, životní prostředí i pitnou vodu.

Sběrové akce  „Čistý příhraniční region“ jsou organizovány a realizovány ve spolupráci s místními sdruženími, školami a dalšími organizacemi. Zúčastnit se může každý, sesbíraný odpad je vždy odborně zlikvidován.